Wie ben je? Wat wil je? Wat ga je wel en niet (meer) doen?

Met persoonlijke coaching maak je een bewustwordingsreis. Je krijgt zicht op wie je in wezen bent, wat je wilt en wat je te doen hebt.

De aard van mijn aanpak is transformationeel. Dat wil zeggen dat we werken aan het effectief veranderen van gedrag op de korte èn langere termijn.

Double-loop learning noem ik dat. Je wordt je bewust van je (in)effectieve gedrag in bepaalde concrete situaties. En je wordt je bewust van dieperliggende, innerlijke overtuigingen die je gedrag in het dagelijks leven sturen.

Deze ervaring is nodig om je gedrag effectief en blijvend te veranderen.

Spreekt dat je aan?
Neem dan contact met me op >

0d5f3c80-568b-4c74-9fac-ba43581dd258_shutterstock_9754141_golf_zee_oceaan_branding_LR_490x330

Hoe ga ik te werk?

In een aantal vertrouwelijke coaching sessies komen de volgende onderwerpen aan de orde, ongeacht de specifieke coachvraag.

Welke levenservaringen, positief en negatief, hebben jou gevormd tot wie je nu bent?

Waarvan droom je in de toekomst? Wat zijn je verlangens, ambities en wensen in je leven en je werk?

Wat heb je te doen om je verlangens concreet vorm te geven in je huidige leven en werk?

Welke blokkades, belemmerende overtuigingen en valkuilen houden je tegen?

Welke concrete acties ga je nu ondernemen om dichter bij je droom te komen?

Het uiteindelijke doel is te komen tot bewuste keuzes.

Heb je vragen?
Stel ze! >